неделя, 16 февруари 2014 г.

ТАРО: Картите и отговорите на Вселенския разум (с цитати от книги) 7

 
3 чаши 
"Хоук остана загледан в нея известно време, след което я пусна. Когато тя излезе и затвори вратата след себе си, на него му се прииска да тръгне след нея, да я прегърне и да прогони празнотата от погледа и гласа й."
3 чаши о.
"Само че това бяха чувства. Реалността беше доста по-неприятна. Ейнджъл трябваше да се върне до река Кембъл, след това до къщата, а най-накрая и до стаята си.
Ейнджъл безмълвно се опита да се пребори с емоциите, които заплашваха да я разкъсат."2 пентакли
" Точно когато ръката ми беше на вратата, тя ме сграбчи изведнъж за роклята и ме спря.
— Пусни ме! — казах й. — Езикът ми изгаря да кажа на чичо ти и на сър Пърсивъл, че всичко няма да бъде тъй, както те го искат."
2 пентакли о.
"Хоук стана от триъгълното легло, което се намираше под носа на яхтата. Беше абсолютно тъмно, ако се изключеше една малко по-светла ивица на мястото, където се намираше вентилационният отвор. Той отвори внимателно вратата към кабината, като се стараеше да не вдига шум."


Страшен съд
"— Страх ме е да го повярвам! — отговори нейно благородие. — Опасявам се, че тя е все още в къщата на този човек. Ако греша, ако тя наистина е отпътувала вече за Лимъридж, няма да спя утре вечер под покрива на граф Фоско. Най-скъпата ми приятелка на този свят след сестра ми живее близо до Лондон."

Страшен съд обърнат 
"Човекът, който ви посочих в операта, е член на «Братството», изменил на дадената клетва. Проверете незабавно тези две твърдения. Знаете името, под което е известен в Англия. Неговият адрес е Форист Роуд 5, Сейнт Джонс Уд. В името на обичта, която някога питаехте към мен, използувайте поверената ви власт срещу този човек без милост и незабавно. Рискувах всичко и загубих всичко и залогът за моя провал бе заплатен с живота ми."
Колинс- "Жената в бяло"

Слънце
"На небето бяла звезда,
бяла звезда, божа звезда.
Па говори млада елха:
„Моите сестри накитени
с треперушки и свещици
от стопани домовити,
в топли къщи ясно греят, рой дечица веселеят." 
Слънце o.
"Блазе ти, Писано,
че не ставаш рано,
училище нямаш,
уроци не учиш!
Само си мяучиш,
или спиш на топло,
или гониш птички, —
пък те галят всички."

Звезда 
"Зимата владее пълновластна, 
с губер бял е Витоша покрита, 
в гънките на нейното „Копито“ заблестя вечерницата ясна
 — сякаш в люлка легна си за сън.
Притаи се вятърът навън."

Звезда о.
"Майко наша, ти, родино,
с туй небе, бездънно синьо,
с планините и морето,
със горите и полето,
Бог дарил те е богато,
ний обичаме те свято! "

3 пентакли
"Дядо люлка ми направи
от въжета здрави.
Погледнете как на нея
смело се люлея."

3 пентакли обърнати 
"На етажерката са наредени
с корици жълти, сини и червени
любимите ми книги със картини.
Не са ли те като лехи в градини?
Тук често нова книга — като цвете
разцъфва и пъстрее в редовете."


Елисавета Багряна- Поезия за деца

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моята снимка
Този блог съдържа лични мнения, опит, наблюдения, разсъждения, коментари по различни литературни произведения свързани с тематиката на блога; също цитати и по- рядко преводи. Блогът няма претенции да е проводник за разпространение на общовалидни истини.Това е БЛОГ.