понеделник, 5 юни 2017 г.

Хорар за любов и пренос на светлина / Horary Love Chart and the transition of light issue


Този любовен хорар е пример за това, че транслацията на светлина не винаги фукционира и като цяло въобще започвам да се съмнявам в това, че Луната може да е преносител на светлина. Луната може би е най- редно да продължава да се разглежда като ко-сигнификатор и даже според мен не толкова това, колкото тя представлява процеса по развитие на въпроса.

На АСЦ. е жена Везни, Венера в Риби в екзалтация, на ДЦ е мъж Марс в Риби, в свой триплицитет, макар, че за мен е без особено значение. Виждаме, че Венера се чувства добре, че Марс много я харесва, а тя понеже е в негов триплицитет, е може би склонна да го приеме, макар и не така радушно, както той нея. На пръв поглед планетите изглеждат пред съвпад, Луната е в 10 дом в Рак и пуска благословени тригони към двойката. На градусите между тях е, ще им помогне по- бързо да сключат аспекта си. Казах си, ето веднъж да видя ДА в един хорар, колко хубаво. Но се оказа, че това е един повърхностен първи поглед.

При втори поглед и проверка на движението на планетите излиза, че Венера няма да успее да догони Марс в Риби, а чак в следващия знак. Ето тук ставаме свидетели на действие, което съм описала в по- ранна статия в блога си като БЕГОМ.
Когато забелях това и видях, че двойката няма да се събере, реших да чакам и да проверя може ли Луната да изиграе ролята на преносител на светлина. Оказа се, че не може. Хората проявиха интерес един към друг за кратко и към днешна дата не са заедно. This love horary chart is an example of the fact that the translation of light does not always work, and in general, I am beginning to doubt that the MOON may be a light transmitter. I have found out for me, that the MOON describes mostly the process and the way the situation develops. The Moon is not a significator, the MOON is not a co-significator either. A correct way I can describe the function of the Moon in a Horary is that it represents the question itself.

So let's get back to my example.At the ASC we find a woman, a Libra, Venus in Pisces in exaltation. The DSC person is a Mars man in Pisces, in its triplicity, although this is of no importance to me. We see that Venus feels good, that Mars likes Venus very much, and because she is in his triplicity she is probably willing to accept him also, though not so enthusiastic as he accepts her. At first glance, the planets look like they`re going to conjunct, the Moon is in the 10th Cancer House and sends blessing aspects to the couple. The Moon is at degrees between the both significators, and this will help them to quickly conjoin their aspect. As I threw my first look at the chart I said to myself "Finally, I see YES in a Love Horary Chart! NICE!". But that turned out to be a very superficial conclusion.By throwing a deeper look and by the check of the planets movement I saw that Venus will not be able to catch up with Mars in Pisces, but in the next sign. Here we are witnessing an action that I have described in an earlier article in my blog as a RUNAWAY situation ( slower planet changes sign before accomplishing an aspect).When I have noticed this and saw that the couple would not come together, I decided to wait and see if the Moon could play the role of a light bearer. It turned out it could not. People have been interested in each other briefly but at the end of the day, they didn't start a relationship

Yours,
LindaLi

събота, 4 февруари 2017 г.

Хорарен въпрос за любов: Ще бъдем ли заедно?Гледаме Венера Г1, Марс Г7 и аспектите на луната към тях. Този пример е много интересен, защото ще видим в действие ОТКАЗ ОТ АСПЕКТ и също така възможен случай на ПРЕНОС НА СВЕТЛИНА, но неосъществен.
Марс и Венера са били в аспект и сега планетата Меркурий е на градусите между тях, и АКО Венера не беше в анаретен градус, транслацията щеше да се осъществи и да се появи нещо и някой, което да събере отново двамата- Марс и Венера. За съжаление, Меркурия ще настигне Венера чак в следващия знак, когато тя вече ще е променила мнението си и ще е в друга житейска ситуация, а на Марс му предстои тригон със Слънце- тук се оформя друга двойка. На Луната от друга страна предстои квадрат към това Слънце и макар и Слънцето да приема Луната на трон, Луната приема Слънцето в падение и като цяло това е знак най- много за някаква краткосрочна случка и флирт, която в крайна сметка ще се окаже разочароваща и няма да доведе до партньорство.

Всичко при тези двама човека се разви точно по този сценарий. Венера и Марс изкараха повече от кратък романс.Венера в течение на няколко месеца си промени мнението относно Марса и вече не го желаеше, а той намери междувременно нова любов.неделя, 22 януари 2017 г.

Хорарни въроси за любов: Kак да тълкуваме хорар за взаимоотношения

"Ще бъдем ли заедно?"
Това е най- важният въпрос.
Всички онези от вас, които си построяват любовни хорари опитвайки се, като задават различни тематики като комуникация, секс, празненство, да се докопат до евентуален положителен отговор на въпроса имат ли бъдеще с желаната половинка- казвам ви, като патила и препатила с построяването на любовни хорари- ТОВА НЕ РАБОТИ.

Когато се зачудите за вас и някого, в удобния за вас момент попитайте - ще бъдем ли заедно, гледайте САМО 1ви и 7ми дом, както добрия стар Лили съветва (независимо дали става дума за авантюра, афера, скорошно запознанство или стара любов, която ви мъчи от години). Търсете аспект между Г1 и Г7. Г7 е само един единствен. Планетите в 7ми дом са важни за Г7, а планетите в 1 за вас, но Г7 няма ко-сигнификатори. И така- търсете за аспект, транслация или колекция на светлина. Гледайте разположението на Луната и в случай, че хорара не ви даде положителен отговор, просто го приемете. Това е окончателния отговор на съдбата за вас. И няма нужда от 100 хиляди последващи карти. Те няма да ви донесат бъдеще.

Ще споделя с вас един от най- личните си хорари. Радвам се, че съм го запазила цели 5 години и сега може да ми е такъв учител.
Направих го малко след като се запознах с момче, в което в последствие много се влюбих и доста време постоянно си правех хорар след хорар с надеждата да даде общото бъдеще между нас. Слава Богу пазя най- първия, който ето след 5 години ви казвам- най- верният е.

Да го разгледаме.
1. Асц. във ВИА КОМБУСТА. Да тълкуваме ли? Да, тълкуваме. Хорарът се брои за нерадикален, ако имате ЛУНА във ВИА КОМБУСТА (без случаите, когато е съвпад СПИКА) 

2. Сатурн в първи и то ретрограден? Ето това е вече един бърз НЕ отговор. Ако срещнете това нещо в любовен хорар, плюйте си на петите и бягайте, рядко историята в бъдещото бъдеще ще се развие позитивно за вас, дори и на Г1 и Г7 да им предстои хубав сходящ аспект без забрани.

3.На всичкото отгоре Г1 Венера е ретроградна - отново лош знак.

Търсим аспект между Венера и Марс (Г7) и тъй като Венерката е тръгнала наобратно, изглежда, че отива към аспект секстил с Марса. Това, че намираме Луна в 7ми дом, говори, в случая, че аз много се вълнувам от човека- въпросният Марс. Той се намира в 5тия си дом в Меркуриев знак. По хорара можем да заключим на бързо, че аз никак не съм в силни позиции, а вероятно момчето се вълнува от някоя Меркурианка. Бързо завъртане на картата показва, че аспекта между Марс и Венера е на път да се осъществи в секстил, но точно преди да се случи - Меркурия се намесва и открадва Марс и то при аспект с рецепция.Аз и момчето нямаме бъдеще.
Луната обаче е в Телец, тя е ко-сигнификатор на питащия и ще извърши бързо, бързо аспект с Марс- Г7. Какво значи това?

След дълго време неопределени отношения тип "иди ми, дойди ми" с въпросния господин, накрая той се събра с друга дама, с която са заедно и до днес в нормална официална връзка.

Изводът какъв е. Спазвайте много простички правила в любовните хорари и основното, което търсите,помнете, е аспект между Г1 и Г7. Луната или планета в 1ви не могат да ви заместят, както никоя планета в 7ми не може да замести другия човек. Планетите в 1 и 7 приемайте като жокери, нищо повече. Луната показва краткосрочното развитие на въпроса, а аспект между Г1 и Г7 показва финалната крайна развръзка.

Барабара Уотърс, чиято книга чета в момента, и която принципно спазва основно правилата на Лили при тълкуването на карти, обаче не спазва правилото за това домоопределяне във всички случаи.
На въпрос на своя клиентка " Виждам се с женен мъж. Каза, че ще се разведе с жена си и ще бъдем заедно. Ще бъдем ли?", тя прави хорар, при който клиентката е Г1, любовникът е Г5, жена му- Г11 (Г7 от 5), а бракът като възможност е Г7.

Аз не бих действала така. Просто ще направя за двамата хорар, те ще са Г1 и Г7, ако не им е писано да се съберат, ще излезе някоя забрана по пътя между тях, ще има силни планети в Г7, които ще покажат наличието на съпруга и стабилността или бъдещия разпад на брака. За всеки случай бих погледнала 2ри и 3ти дом (които се водят 8 и 9 за г7), които ще потвърдят или отрекат за бракоразводно дело. 

И така- гледате за Г1 и Г7,транслация, колекция,забрана, Венера и Юпитер в първи са като ДА, Сатурн и Марс Не (ако не са сигнификатори на 7ми), Меркурий е помощ и изясняване, Луна в първи говори за промени в самото ви отношение към човека или връзката.
ПФ също е от значение като разположение, но за това - друг път:)

Ваша
LindaLI  


 

Хорарен въпрос за продажба: Правилно определяне на сигнификаторите

"Ще продам ли къщата?"


                          

 Въпросът е зададен преди години и е вече с известна развръзка. Питането постъпва след конкретно обсъждане на оферта с конкретен човек.Къщата е продадена, отговорът положителен.

Много интересен хорар. Защо? Защото "Аз" съм Венера в Козирог, къщата е Луна в Овен, в предстоящ квадрат. Не.
Защо е ДА резултата обаче? Защото подобен тип въпроси, отнасящи се до успех и реализация на сделка или продажба са по 10ти дом. Де факто аз не питам за къщата, а питам, ще направя ли продажба, ще има ли сделка. Следователно ще търся за аспект между Г1,Г4 и Г10 или Г1,Г7,Г10 или Г4,Г7,Г10. Всяко една от горните интеракции би свършила работа.И пак да погледнем.

Венера в Козирог, МС в Козирог. Сатурн е сигнификаторът на продажбата и се намира на 15 гр. в Скорпион.На Сатурн и Венера предстои сходящ аспект секстил с рецепция от Венера с чист път межу тях (без забрани), а Луната само ще забърза аспекта между тях - ще видим в действие процес по транслация. С квадрат към Венера и кк-с със Сатурн,Луната свързва по- бързо тези две планети  и води към позитивната развръзка на този въпрос.

Ще успея ли да продам колата си в скоро време?

И друг много интересен хорар. Бях решила да продавам старата си кола. Чудех се ще успея ли да продам колата в близко бъдеще. Нямаше още оферти. Построих хорара и дори се отказах да го мисля, казах, че като имам ясен резултат, тогава ще размишлявам.
Продадох колата много бързо.

В хорара ми има Сатурн в 7ми дом, но тъй като въпросът касаеше мен и 3тия ми дом, продължих с тълкуването.Започнах да мисля дали пак да не гледам Г10 като показател за сделка и успех. Но нямах конкретна сделка срещу мен, нямах Г7, нямах купувач. И се замислих, че всъщност може би трябва да погледна дали на моята кола й предстои смяна на собствеността. Когато нещо или някой става нечия собственост, трябва да погледнем 6-тия му дом. Взех колата си (Г3 Меркурий), преброих 6 дома от него, вътре намерих Луната (която сама по себе си говори за промяна, по отношение на дома през който преминава.) Това, че 6ти дом се управляваше от Юпитер и Луната беше в Стрелец ми даде допълнителен добър сигнал. Често в Хорарната астрология срещам положителни отговори, когато Луната е в своя знак Рак или е в знака на диспозитора на господаря на темата- както е в случая. А тук пък имаме и аспект тригон с Г6. Луната пренася и светлина от Меркурий към Юпитера и ги свързва. Тип транслация 2 в статията ми от  21.11.13

П.п. Между другото това със 6-тия дом важи и за горната карта. Когато продавате или купувате вещ, винаги гледайте 6-ти дом на тази вещ, за да намерите допълнителни индикации дали тя ще си смени собственика (човекът, в чиято употреба и полза е или ще влезе).


Моята снимка
Този блог съдържа лични мнения, опит, наблюдения, разсъждения, коментари по различни литературни произведения свързани с тематиката на блога; също цитати и по- рядко преводи. Блогът няма претенции да е проводник за разпространение на общовалидни истини.Това е БЛОГ.