сряда, 9 април 2014 г.

Хорарна астрология: Забрани в хорарната карта
1.“Отказ“ от аспект

Включва само двата сигнификатора, които отиват към аспект, но преди да го сключат, по- бързата планета се обръща ретроградна;

2. „Бегом“

Включва само двата сигнификатора, които отиват към аспект, но преди да го сключат, по- бавната планета сменя знака; В такива случаи най- оптимистичното тълкуване е, че развитие на ситуацията няма да се наблюдава в близкото бъдеще. Позитивно развитие би могло да се наблюдава и ако планетите сключат аспект в новия знак на по- тежката планета (след като и по-леката смени знака си), но без да има намеса от трети страни.

3. Намеса (тънката разлика между намеса и алтернативна транслация)

Намесата се осъществява от по-лека и бърза планета. Ако тя се свърже с по- бързия сигнификатор ще има демотивиращо действие, ако се свърже с по- бавния, ще е намеса от 3та страна.Тук има важна особеност, която е добре да се запомни.Когато 3тата планета е на градусите МЕЖДУ 2та сигнификатора и когато тя не им пречи те да завършат аспекта си- това се нарича алтернативна транслация

Пример: Марс в 14 Козирог и Сатурн в 21 Скорион отиват към аспект секстил. Юпитер е на 16 градуса в Дева. По пътя си към Сатурна, Марс се свързва с Юпитера, а той от своя страна секстилира Сатурна. Така Юпитер може да изиграе ролята на помощник- например приятел, който да осъществи по- бързо аспекта между Марс и Сатурн. Марс и Сатурн ще завършат аспекта си и Юпитер не им пречи.Изключение е, когато Юпитера е на 16 гр. в Скорпион- преди Сатурн. В този случай това се води намеса, понеже съвпада е по- силен аспект от секстила- резултата евентуално няма да е напълно удовлетворителен. 

Когато третата планета е на градусите ПРЕДИ и 2та сигнификатора и е бърза планета, то тогава тя има злосторно действие. 
Пример: Марс в 14 Козирог и Сатурн в 21 Скорион отиват към аспект секстил. Меркурий е на 13 гр. Дева. Той се свързва първо с Марса, демотивира го и свързвайки се в последствие със Сатурна той се превръща в класически пример за намеса.1 коментар:

Моята снимка
Този блог съдържа лични мнения, опит, наблюдения, разсъждения, коментари по различни литературни произведения свързани с тематиката на блога; също цитати и по- рядко преводи. Блогът няма претенции да е проводник за разпространение на общовалидни истини.Това е БЛОГ.