петък, 24 януари 2014 г.

ТАРО: Картите и отговорите на Вселенския разум (с цитати от книги) 4
За 5 пентакли
"Загърна я и внимателно я настани в скута си.
    — Боли ли те китката? — попита нежно тя и леко докосна превързаната ръка.
    — Малко. Но Боней скоро ще се появи.
    — Колко скоро?
    Във въпроса й се долови страх. Ръцете му я обгърнаха още по-плътно.
    — Всеки момент. Ще пристигне с кавалерията.
    — Май не съм храбра. — Обяви го с разтреперан глас. — Прости ми, но не искам да тръгваш.
    — Нямам избор. Журдан ще загуби армията си, ако не пристигна навреме.
    — Моля те, Андре! Умолявам те, вземи ме със себе си! — Надигна се, за да го гледа в очите. — Няма да ти се пречкам. Обещавам! Няма да говоря, освен ако не ме заговарят. Ще се грижа за храната.
    В главата му цареше пълен хаос.
    — Ако си сигурна, че ще можеш да понесеш всички несгоди — обяви Дюра накрая, но в очите му се четеше тревога.
    — Разбира се! — Тя се задъха. Имаше чувството, че й предлагат целия свят. — Ще понеса всичко. Абсолютно всичко."
За 5 пентакли обърната"— Това вероятно ще предотврати по-нататъшни посещения. — Благодарение на връзките си в града, Минген беше получил информация за конспирацията. Затова доста основателно се усъмни, че едночасовото пътуване на Барас дотук е плод единствено на желанието да види любовницата на Дюра. Не искаше обаче да я тревожи със слухове. — Андре настояваше да ти предам тези неща."


За 2 чаши


" Той беше напълно прав.
    — Да, но ти си ги задържал достатъчно дълго, за да превземеш два от орлите на Наполеон — напомних му.
    Веселостта изчезна от очите му.
    — Това е най-голямата глупост, която някога съм правил — отговори кратко той.
    Естествено Уелингтън го беше похвалил главно за завладяването на орлите. Това и фактът, че се беше сражавал ранен, го бяха произвели в герой.
    — Не ти ли е приятно да си герой? — попитах любопитно. Повечето мъже щяха да се гордеят със себе си.
    — Намирам го смешно — отговори той и в гласа му звънна горчивина. Обърна ми гръб и се загледа в огъня. Стоях зад него и се взирах очарована в широките му рамене."За обърната 2 чаши


"В изисканите лондонски домове вечерята се сервираше в осем или дори в девет, но в провинцията хората сядаха на масата към шест. Бях облякла единствената си вечерна рокля от синя тафта, която бях купила в Ламбърн, и вдигнах косата си на тила. Модата изискваше да спусна отстрани няколко навити кичурчета, но не успях да се справя сама и останах с обичайната прическа."
За Рицар меч - хайку


 " Ужас!
 Дуварите ще счупят
 влюбените котараци."За обърнат Рицар меч
 

"Придойде
 водата в езерото.
 Майски порой."

За Колесница - хайку
"Лятна буря.
Вятър разпиля листата
по бюрото ми."За обърната Колесница


"Светкавици.
Вчера от изток,
днес — от запад."

За Силата


 "КРАЛЯТ:
    Ти винаги до днес си бил баща
    на благи вести.

 ПОЛОНИЙ:
    Вярно ли, кралю?
    Все пак бих искал да ви заверя,
    че своя дълг обрекъл съм на вас,
    тъй както своята душа на бога;"
За обърната Сила


"Размирен ад, щом ти така бунтуваш
 плътта на възрастни съпруги, нека
нравствеността на огнената младост
да бъде восък, който се разтапя
от пламъка и! Нека отсега
не бъде срамно туй, че жарка страст
повлича ни, щом сам студът пламти
и разумът му сводничи!"

За 4 чаши


 "И така, Били Ксяо Пин бе поверен на Ледения капитан. На следващия ден мъглата започна да се разпръсква под напора на бриза. Облаците в душата на краля също се разнесоха. Спази обещанието си да говори пред скритината."
За 4 чаши обърнати


"— Не те интересува, нали? Равнодушен си и към мен, и към цялото кралство, занимава те само жалкото мъртво минало, над което си блъскаш главата по цял ден.
Канцлерът стисна треперещите си ръце между коленете.
— Ваше величество, човек може да е потресен от нещо до дъното на душата си и все пак да е безпомощен. Искам да ви изтъкна, че сегашният ни проблем е последица от влошаването на климата. По стечение на обстоятелствата, сега изучавам стара хроника от времето на краля Аозру-Унден, властвал преди цели четири века над Олдорандо, твърде различно от сегашната страна с това име."

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моята снимка
Този блог съдържа лични мнения, опит, наблюдения, разсъждения, коментари по различни литературни произведения свързани с тематиката на блога; също цитати и по- рядко преводи. Блогът няма претенции да е проводник за разпространение на общовалидни истини.Това е БЛОГ.