понеделник, 13 януари 2014 г.

Хорарна астрология: Рецепцията и благоприятният развой в хорарната карта
Рецепцията е явление, което наблюдаваме когато:

а) по- бързата планета е в тронов или екзалтиращ знак на по- бавната планета
б) по- бавната планета е в тронов или екзалтиращ знак на по- бързата планета 
с) двете планети се приемат по трон или по екзалтация (взаимна рецепция) или смесица от двете (смесена рецепция)

Оригинален текст на Г.Тобин : " Reception occurs when one planet applies to another and either (a) the applying planet is in the sign of rulership or exaltation of the receiving planet; (b) the receiving planet is in the sign of rulership or exaltation of the applying planet; or (c) the planets receive one another by rulership of exaltation (mutual reception) or a mixture of these (mixed reception). "

Бонати класифицира сключването на аспектите в хорарната астрология в предвид рецепцията (трон или екзалтация) по следния начин:
 •  успешно и лесно развитие при наличие на тригон/секстил при
  рецепция
 • изненадващо успешно развитие без усилия при тригон БЕЗ рецепция или при секстил С рецепция
 • успешно развитие с вложени усилия и ентусиазъм при квадрат С рецепция или Секстил БЕЗ рецепция
 • възможно, но несигурно успешно развитие, при много стресови обстоятелства при сх. аспект опозиция С рецепция или при квадрат БЕЗ рецепция
 • невъзможен успех, въпреки всички усилия и жертви - когато сигнификаторите правят сх. опозиция БЕЗ рецепция
Според древните за да търсим сигурен успех, когато работим с транслация и колекция на светлина, е добре също третата планета да бъде "приемана" от първата планета, с която се свързва. (взаимната рецепция тук, както и в по- горните случаи не е задължителна, а просто най- благодатна).

Самият Лили казва специално за взаимната рецепция: "when it seems very doubtful what is promised by a square or opposition of the significators, yet if mutual reception [the strongest and best of all receptions] happen betwixt the principal significators, the thing is brought to pass, and that without great trouble, and suddenly to the content of both parties"

Лили класифицира успешното сключване на аспект между основните сигнификатори по следния начин:
 • ако хармоничен аспект или съвпад се случва в ъглов дом развитието идва без усилие на страните и е благоприятно, случва се бързо, ако тези аспекти стават в следващ, падащ дом резултата се забавя
 • успешно развитие може да се очаква дори ако сигниф. не са в силни домове, но са есенциално добре поставени ( при аспекти секстил трин)
 • успешно развитие може да има и при квадрат, в слаби домове, но с наличие на есенциални достойнства на планетите в знаците или при взаимна рецепция
 • успешно развитие има и при опозиция +  допълнително наличие на взаимна рецепция и пренос на светлина. Специално Лили е забелязал, че дори и да е на лице крайното желано развитие, когато аспекта е опозиционен коства толкова нерви на участниците, че накрая всички стигат до извода, че е по- добре "да не се беше случвало"


В заключение: 
Какво трябва да търсим, когато следим за положително развитие при хорарен въпрос
 1. Апликационен аспект, колекция или транслация при основните сигнификатори
 2. Тип на сх. аспект
 3. Рецепция
 4. Състояние на сигнификаторите по есенциални достойнства
 5. Домове
 6. Дали намесената трета планета (в случай на наличие на такава) ще помогне за случване на събитието.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моята снимка
Този блог съдържа лични мнения, опит, наблюдения, разсъждения, коментари по различни литературни произведения свързани с тематиката на блога; също цитати и по- рядко преводи. Блогът няма претенции да е проводник за разпространение на общовалидни истини.Това е БЛОГ.