понеделник, 27 януари 2014 г.

ТАРО: Картите и отговорите на Вселенския разум (с цитати от книги) 5
Рицар жезли

"И бездруго мойта е свършена — отговори му Потър.
    — Глупости — прекъсна го Коркскрю. През цялото време Хамър мълчеше. Коркскрю се пресегна и раздруса рамото на брат си, за да го събуди, но Хамър се прекатури и тупна по лице в калта на дъното на рова.
    — Хам! — изкрещя Коркскрю. Скочи долу, повдигна Хамър и го извлече горе на ръба на рова. Но тялото на Хамър беше изстинало и очите му бяха безжизнени и празни.
    — Ох, Господ да ви убие, Господ да ви убие всички! — изкрещя Коркскрю не на себе си от ярост. — Мръсни копелета, елате тука де. Нали искахте нещо, гадни маймуни такива, елате да си го получите…"
Обърнат Pицар жезли "Гласовете им се изгубиха сред шума на тълпата и Коуен можеше само да наблюдава разговора им от разстояние. Докато се движеха и разговаряха, нейните очи приличаха на очи на убиец. После изведнъж двамата спряха и се обърнаха един срещу друг, лице в лице. Хатчър се наведе към нея и бързо й заговори нещо. Устата й се отвори от удивление, тя сякаш за миг изгуби самообладание, след това последва бърза размяна на реплики и от едната, и от другата страна и когато явно изчерпаха темата, Хатчър се поклони, целуна й ръка и се отдалечи. Закрачи гордо към Коуен, явно доволен от себе си, с усмивка на уста."


Уилям Дийл - Тай Хорс Колело

 " На цената на която купуваме? — запита изненадан един от бит ян.
  — Плюс десет процента, докато се пристрастят — уточни Фонг. — И с тая си пристрастеност те ще се върнат в Щатите, ще я предадат на приятелите си и всички те ще заживеят с демона в себе си. Това ще бъдат нашите клиенти. Те ще бъдат привикнали към чистия Чайна Уайт и няма да ги задоволява турския и мексиканския кафяв боклук, който им продават сицилианците. И накрая, ние трябва да насърчим планинците да отглеждат повече мак, защото търсенето ще бъде по-голямо, отколкото може да си представи който и да е от нас. Всеки друг бизнес, с който се занимават Уайт Палмс, трябва да отиде на второ и трето място."
Обърнато Колело "Къщата беше заобиколена от цветя и се намираше на тиха уличка в един от най-изисканите жилищни квартали на Макао, на около четирийсет мили от Хонконг с хидроплан. Въпреки спокойствието, което се излъчваше от външния му вид, Макао криеше много страшни тайни, на които бяха свидетели калдъръмените стари улички и терасираните вили в червено и охра, наподобяващи стила на средиземноморието. В него витаеше духът на мистериозното и декаденса."

Уилям Дийл - Тай Хорс
Свят 

"Струваше му се че е омагьосан.
Когато се наведе над нея, тънката верижка около врата му се залюля точно пред лицето й.
Хлое погледна мъничкия талисман и ахна изненадано. Това бе едно морковче.Нейният морков.
— Ти… ти си го запазил!"Обърнат Свят"— Споразумението ни продължава да е в сила. Помни го добре, лейди Секстън!
Хлое си пое дъх.
— Щом настояваш.
Тя направо си играеше с него и не можеше да устои на изкушението да го прави. След всичките тези години й бе безкрайно приятно да вижда как Джон се гърчи във властта й.
— Да, наистина настоявам. "


Дара Джош "Тази нощ или никога"
 Влюбени

"Той улови розовото връхче на гръдта й и започна да го смуче, като не преставаше да се движи плавно и равномерно в нея. Темпото, което бе наложил, само я разпали още повече. Той я водеше все по-напред в забързващия се танц."


Обърнати Влюбени

" — Ако можех да вдишам дори и само аромата ти — и той вдъхна дълбоко уханието на горски цветя, което се излъчваше от тялото й, — пак щях да те позная!"


Дара Джош "Тази нощ или никога"
Влюбени - Дж. Радфийлд "Тайната на Шамбала""Вдигнах поглед от четивото си. Докато летяхме на 35 000 фута височина, започвах да долавям определена промяна в температурата и енергията извън самолета. Под мен Хималаите издигаха замръзналите си каменни върхове, които бяха обрамчени от ясното синьо небе. Прелетяхме точно над връх Еверест, преминавайки във въздушното пространство на Тибет — земята на снеговете, покрива на света. "Обърнати Влюбени


"Изгледах го. Не исках изобщо дори да помисля за подобна идея.
 — Само запомни онова, което ти казах, — продължи той — за необходимостта да се отстраниш от резултата и да вярваш, че си закрилян и воден, за да не изпаднеш в беда. Той помълча известно време и запали джипа. Ние потеглихме в снега, навявай от вятъра.— Можеш да бъдеш сигурен, че вярата ти ще бъде подложена на изпитание — каза той накрая."
Асо жезли

 "Използваш гнева и презрението, за да се чувстваш силен. Точно тези грешки направих и аз. Имаш късмет, че не те уби на място.
Тръшнах се по гръб, съзнавайки, че не мога да овладея чувствата си."


 Обърнато Aсо жезли" — По целия свят поколението, родено през първите десетилетия на двайсети век, онова поколение, което нашият приятел от запад би нарекъл поколението на Втората световна война, е проявило смелост и технологическо умение, за да спаси демокрацията и свободата от заплахата на диктатори, които са се стремили да създадат империи."

Дж. Радфийлд "Тайната на Шамбала"
Маг

 


"— Става въпрос за Върна Виленски — обясних аз и запалих цигарата.
 — Оная, дето се свари във ваната ли? Споделих подозренията си и завърших с думите:
— Не открихме акт за раждане, застраховка, нищо от тоя род. Петстотин долара в продължение на седемнайсет години. Това прави…
Мориарити пак ме изгледа на кръв.
— Сто и два бона. Какво тя става, да не би да си заряза училището още преди да сте стигнали до смятането?
— Да, бе.
— Сигурно е имала любовник дъртак, който й е плащал. Чудо голямо! Удавила се жената във ваната, какво си седнал да ровичкаш? И не пиши в доклада това за парите. Само отклонява вниманието."
Обърнат Маг"— В това, че търсех един — единствен човек, който е пращал парите. Както личи, преводите са правени през годините от различни хора. Който е плащал на Върна, очевидно е използвал посредници. Така става още по-неоткриваем.
— Жалко — въздъхна Милисънт. Усмихнах й се.
— Излишно е да се натъжяваш. Твоята приятелка е истинка Чарли Чан. Благодарение на нея съм сигурен в едно. Еди Удс знае кой всъщност праща парите."


Уилям Дийл- "Еврика"


Асо чаши

 


"— Не е ли чудесна?
Казах, че наистина е, и забелязах въпроса в очите му, когато видя челото ми.
— Дай му нещо за пиене, Клайв, докато се обличам — помоли Керъл. — Няма да се забавя. — Тя се обърна към Питър. — Нещо се е вкиснал… няма да вечеря с нас.
 — О, но ти трябва… все пак имаме повод, нали, Керъл?
Керъл безпомощно поклати глава:
— Ще вечеря с издателите си… Не го вярвам, но предполагам, че ще е по-добре да бъда тактична и да се преструвам, че вярвам. Виж му главата… бил се е с някаква дива жена. — Тя се засмя, обръщайки се към мене. — Разкажи му, Клайв… той може да го възприеме като сценарий."Асо чаши обърнато


"Беше омъжена от десет години. Преди това, както се досещах, е била доста дива. С Джек се срещнали на някакво парти, погледнали се и това било достатъчно. Трябва да е било някое от онези редки и необуздани физически съвпадения, когато няма никакво съмнение, че хората са били създадени един за друг. Оженили се почти веднага.""Ева"- Джеймс Чейс

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моята снимка
Този блог съдържа лични мнения, опит, наблюдения, разсъждения, коментари по различни литературни произведения свързани с тематиката на блога; също цитати и по- рядко преводи. Блогът няма претенции да е проводник за разпространение на общовалидни истини.Това е БЛОГ.